Événement

Les Indes galantes

Retour

Dates tournées

15 novembre 2012
(15, 16, 18, 25 nov : www.operaiasi.ro/?p=4588)
Opera nationala Iasi
Iasi / Roumanie